logo_Pupendo

Uzdravení

pro Dominika

Příběh chlapečka, který potřebuje Vaši pomoc

Dominikův příchod na svět nebyl jednoduchý, po protahovaném porodu se Dominik narodil v lednu 2021 akutním císařským řezem a musel být resuscitován. Ihned byl převezen na řízenou hypotermii do Fakultní nemocnice. Má těžkou porodní asfyxii. Po těžkém porodu nebyl vybaven novorozeneckými reflexy a proto nebyl schopný pít mateřské mléko a musel být krmen sondou, poté se naučit pít z lahvičky. Po třech těžkých týdnech strávených v nemocnici mohl jít konečně domů. Ale jeho boj pokračoval.

Dominikova diagnóza je dětská mozková obrna. V březnu tohoto roku mu doktoři stanovili diagnózu centrální kvadruparéza a dyskinetická porucha, která ovlivňuje celé tělo mimo volními pohyby. Jeho vývoj zatím odpovídá tříměsíčnímu dítěti, protože není schopný se přetočit, plazit se, sedět nebo udržet hračku. Brání mu v tom hlavně mimovolní pohyby, kvůli kterým není jeho pohyb koordinovaný, zacílený a není schopný udržet rovnováhu, když je na bříšku. Děti s touto formou mozkové obrny většinou nechodí, bez pomoci nesedí a nejsou schopni mluvit, ve většině případech jsou i mentálně postižené.

Dominik od porodnice cvičí pravidelně reflexní lokomoci podle Vojty a Bobath koncept. Maminka s ním pravidelně každý den poctivě cvičí. V půl roce mu byla zjištěna sekundární epilepsie s myoklonickými záchvaty, byly mu nasazeny léky a bylo nutné upravit rehabilitaci, aby ho nedráždila a nezpůsobovala více záchvatů. V tomto roce začal docházet na logopedii, vyzkouší si hipoterapii a cvičení therasuit. Čekají nás lázně a další placené rehabilitační pobyty.

Diagnóza DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO) je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Mozková obrna je nejčastější poruchou pohybu u dětí.

Fotoalbum

Rehabilitace, buňky a pomůcky,
a to všechno něco stojí

Rehabilitace

Dominik by moc potřeboval pravidelně navštěvovat neurorehabilitační centra, ve kterých je ale pobyt finančně náročný. Může mu pomoci pravidelné navštěvování ergoterapie, hippoterapie a dalších. Všechny tyto programy a terapie mohou Dominika dále posunout v jeho opožděném vývoji.

Roční náklady za rehabilitační pobyty plus terapie, když je v domácím prostředí se pohybují v rozmezí 300.000 - 400.000 Kč za rok. Dominik jezdí rehabilitovat na Slovensko do rehabilitačního centra Axis, kde dvoutýdenní pobyt s ubytováním stojí 70.000 Kč. Cena hipoterapie se pohybuje kolem 30.000 Kč za rok, podle počtu jednotek, jedna jednotka stojí 900 Kč. Cena ergoterapie za hodinu je 800 Kč a kraniosakrální terapie stojí 950 Kč za hodinu.

Kmenové buňky

Ke zlepšení Dominikova zdravotního stavu by po konzultaci s odborníky mohla přispět také experimentální léčba mezenchymálními stromálními buňkami (MSC) z pupečníkové tkáně. Tato léčba je ovšem rovněž finančně velmi náročná a bylo by vhodné ji opakovat minimálně dvakrát ročně. 

Jedna terapie MSC buňkami v zahraničí stojí 125.000 Kč, ročně jsou potřeba minimálně dvě aplikace.

Speciální pomůcky

Potřebuje speciální pomůcky, které jsou také finančně náročné a na většinu z nich pojišťovna nepřispívá.

Dominikovi rodiče již zakoupili sedací ortézu s polohovacím podstavcem, přenosné sedací zařízení do vany a přes pojišťovnu si nechali uhradit zdravotní židličku. Za tyto pomůcky již zaplatili 60.000 Kč. Dominik bude potřebovat zdravotní kočárek, který se vyřizuje s pojišťovnou až od dvou let, doplatek většinou bývá okolo 50.000 Kč. Dominik by si přál speciální zdravotní kočárek X rover, který stojí okolo 70.000 Kč. Aby s ním rodina mohla jezdit na výlety do přírody, což je s obvyklým zdravotním kočárkem nemožné.

Cesta k uzdravení - plán na rok 2022

V nejbližší době nás čeká první aplikace MSC buněk, od které si hodně slibujeme. K zákroku dojde v zahraničí (v Česku to není zatím možné), Dominik už absolvoval všechna potřebná vyšetření a 5. května 2022 jde na to. Věříme, že právě zde se začíná cesta k jeho uzdravení.

Co můžeme Dominikovi pořídit za DAROVANÉ PENÍZE:

za 250 000 Kč

Absolvuje dvě kola MSC aplikací a zároveň běžné rehabilitační programy hrazené z veřejného pojištění.

za 500 000 Kč

Absolvuje všech pět kol MSC aplikací, které mu byly doporučeny, s odstupem 6-8 týdnů.

za 1 000 000 Kč

Absolvuje všech pět kol MSC aplikací a po každé může absolvovat dvoutýdenní rehabilitační program. A mezitím v domácím prostředí může docházet na již zmíněné terapie a nebo zakoupit speciální zdravotní kočárek.

Chtěli bychom Dominikovi díky Vaší pomoci dát tu největší šanci být šikovný chlapeček, který se o sebe jednou dokáže postarat. Dominik Vám pomoc oplatí jeho krásným úsměvem.

Jak přispět?

Převodem na účet

Pokud se rozhodnete přispět na Dominikovu léčbu, můžete tak učinit formou úhrady faktury za některou z terapií či kompenzační pomůcky, nebo přispět finančně na účet 2300501615/2010. Veškeré finanční operace jsou realizovány prostřednictvím Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ: 01715640, Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka.

Podrobnější informace k úhradám faktur

U faktury, které jsou za rehabilitace (a jiné terapie a služby) jako odběratel musí být uvedena: "Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ: 01715640, Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka". V textu potom poznámka "Pro Dominika".
Faktury na jakékoliv pomůcky, výživové doplňky (lékárny) apod. musí být psány na rodiče nebo dítě, s tím, že na faktuře bude vždy uvedena poznámka "Hradí Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ: 01715640, Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka". Takto zakoupené věci spadají do majetku rodičů.

Doposud vybráno
14%